HIRI LURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA