HILETA ZERBITZUAK ETA UDAL HILERRIETAKO JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATUA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA