ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK EMATEAGATIK KOBRATU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA