Berdintasunerako ZerbitzuaCovid-19ren ondoriozko osasun publikoko larrialdiegoerak
emakumeen aurkako indarkeria matxistaren
eraginpean dauden emakumeei eta haien semealabei
prebentzioa eta arreta bermatzeko neurriak
berregokitzera behartzen gaitu. Alde horretatik,
funtsezkoa da emakumeen aurkako indarkeriaren
biktimei zuzendutako larrialdi-baliabideak eta -
zerbitzuak mantentzen direla ziurtatzea.