Sauna


Erreserbak kiroldegian. Kiroldegian arauak ikusi.
- 16 eta 18 urte bitartean eta K. txartela ez duten jubilatuak: *Indibiduala: 2,10 ? *3 edo pertsona gehiago: 1,70 ? *10 saioko bonoa :15,50 ?
- Kirol txartela ez duten helduak: *Individúala: 2,90 ? *3 edo pertsona gehiago: 2,20 ? *10 saioko bonoa: 23,00 ?