UDAL KIROL TXARTELA eta MUSKULAZIO GIMNASIOA


2008 ? AUKERAK Helduak Langabeak eta
18 urte beherakoak
Hilero Egunero
MUSKULAZIÓ GIMNASIOA (egunero erabil daiteke) 90,00 ? 38,60 ? 17,60 ? 3,60 ?
MUSKULAZIÓ GIMNASIOA + SAUNA (egunero erabil daitezke) 122,00 ? 60,00 ? 23,00 ? 5,40 ?
UDAL KIROL TXARTELA : MUSKULAZIÓ GIMNASIOA
+ IGERILEKUAK + TENIS PISTA + ROKODROMOA +
SAUNA + Beherapenak kirol ekintzetan.
134 ? 75,00 ? - -