IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:


Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2021eko EKAINAREN 2an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00


GAI-ZERRENDA


1) ONARTU, HALA BADAGOKIO, 2021EKO MAIATZAREN 5EKO, SAIOETAKO AKTA.
2) 2020KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA.
3) AZAZETA PARKE EOLIKOARI BURUZKO ALEGAZIOAK.
4) ARABAKO FORU ALDUNDIAK LAGUNDUTA, HAINBAT INSTALAZIOK TOKIKO JABARI PUBLIKOA APROBETXATZEAGATIK TASA BERRI BAT EZARTZEAREN ALDEKO AKORDIOA.
5) ARABAKO MENDIAK ASKE-REN MOZIOA, AZAZETA ETA ITURRIETA MENDIETAKO ZENTRAL EOLIKOAREN AURKAKO
6) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN ETA EGINIKO AKORDIOEN BERRI EMAN.
7) GALDE/ESKEAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Alegría-Dulantzin, 2021eko maiatzaren 28an/En Alegría-Dulantzi, a 28 de mayo de 2021
ALKATEAK/EL ALCALDEJoseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.