IRAGARKIA. MICAELA PORTILLA KULTUR ETXEKO AUDITORIUMEKO LAGUNTZA TEKNIKOA


2021eko maiatzaren 5eko Gobernu Batzordearen akordio bidez, MICAELA PORTILLA KULTUR ETXEKO AUDITORIUMEKO LAGUNTZA TEKNIKORAKO zerbitzu-kontratua esleitu zen, eta argitara eman zen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 154. artikuluan jasotako ondorioak izan ditzan.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala.
b) Espediente-zenbakia: 03/2021.
c) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.eus eta www.contratacion.euskadi.eus.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu-mota: zerbitzuak.
b) Xedearen deskribapena: Micaela Portilla kultur etxeko auditoriumeko laguntza teknikoa.
c) CPV: 71356200-0.
d) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko modua: kontratugilearen profila, 2021eko martxoaren 12a.

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetza: arrunta.
b) Prozedura: irekia.

4. Esleipenaren oinarrizko aurrekontua.

Esleipena orduko prezioaren arabera egingo da, orduko 24 euroan eta BEZagatiko 5,04 euroan, hain zuzen.

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleipen-data: 2021eko maiatzaren 5a.
b) Kontratista: TELESONIC, S.A.U.
d) Esleipen-zenbatekoa: 22,56 euro orduko eta 4,74 euro BEZagatik.

Alegría-Dulantzin, 2021eko maiatzaren 6an

ALKATEA

Izpta.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria