Iragarkia


Gobernu Batzordeak, 2020ko irailaren 2ko akordioaren bidez, UDAL-LANGILEEN OSASUNAREN ETA LANEKO SEGURTASUNAREN ZAINTZA: ERGONOMIA ETA PSIKOSOZIOLOGIA zerbitzu-kontratua esleitu zuen, bai eta haren formalizazioa argitaratzeko erabakia hartu ere, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 154. artikuluan jasotako ondorioetarako.


1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala.
b) Espediente-zenbakia: 37/2019.
c) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.eus eta www.contratacion.euskadi.eus.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu-mota: zerbitzuak.
b) Xedearen deskribapena: UDAL-LANGILEEN OSASUNAREN ETA LANEKO SEGURTASUNAREN ZAINTZA: ERGONOMIA ETA PSIKOSOZIOLOGIA.
c) CPV: 851470001
d) Esleipen-iragarkia argitaratzeko bidea: kontratugilearen profila, 2020ko otsailak 14.

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetzea: arrunta.
b) Prozedura: irekia.

4. Esleipenaren oinarrizko aurrekontua.

Kontratuaren gehienezko prezioa: 14.840 euro. BEZa: 3.116,40 euro, 4 urteengatik.

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleipen-data: 2020ko irailak 2.
b) Kontratista: QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 12.828 euro. BEZa: 1.600,20 euro, 4 urteengatik.

Alegría-Dulantzin, 2020ko irailaren 29an
ALKATEA