Iragarlia


2020ko ekainaren 10eko Tokiko Gobernu Batzordeak honako hau adostu du:

LEHENIK.- Onartzea LOREZAINTZA-, GARBIKETA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LANGILEEN ALDI BATERAKO KONTRATZIORAKO LAN-POLTSA ZABALTZEKO ONARTURIKO ETA EZ ONARTURIKO HAUATAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA HAU:

ONARTUAK

1) 58014137H
2) 72727057E
3) 58015658K
4) 44673015T
5) 72841348A
6) 16284802C
7) 16272866K
8) 72755396W
9) 30690132J
10) 18600581K
11) 44680391Q
12) 16537881F
13) 16266807B
14) 72828486K

EZ ONARTUAK:

Ez dituztelako betetzen deialdiaren 2.c) oinarrietan adierazitako baldintzak (lehen mailako ikasketen ziurtagiri-titulua edo baliokidea izatea):

1) 72754007Q
2) 16281214C
3) 72720462M
4) 72842124C
5) 72732176N
6) 16299517S
7) 72844710F
8) 77943069W
9) 34093343Y
10) 72841008P
11) Y6857382S
12) 11437271S
13) 44683226E
14) 16291867R

BIGARRENIK.- 5 egun balioduneko epea ematea, 2020ko ekainaren 19ko 14:00ak arte, edozein erreklamazio egiteko eta behin-behineko zerrenda behin betikoa bihurtzeko.

HIRUGARRENIK.- Onartuen eta ez onartuen behin-behineko zerrenda Udalaren webgunean eta iragarki-taulan argitaratzea.

Herritar oro jakinaren gainean egon dadin argitaratu dena.

Alegría-Dulantzin, 2020ko ekainaren 12an
ALKATEA
Izpta.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria