IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2020ko MAIATZAREN 27an
Lehen deialdiaren ardua: 19:30

GAI-ZERRENDA

1) EAJ-KO ZINEGOTZI NOEMÍ AGUIRRE QUINTANA ANDREAK KARGUA HARTZEKO EKITALDIA.
2) ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLARAKO EAJ-REN ORDEZKARIAREN IZENDAPENA, ENEKO MARTÍNEZ GOIKOLEA ORDEZKA DEZAN.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Alegria-Dulantzin, 2020 maiatzaren 22an/Alegría-Dulantzi, a 22 de mayo de 2020
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.