IRAGARKIA • UDAL-ZERGA ETA TASEN KOBRANTZA ETETEA


Publiko orokorrari jakinarazten zaio udal honek, Foru Gobernu Kontseiluaren martxoaren 18ko 2/2020 Zerga Premiazko Arau Dekretuan xedatutakoaren arabera, COVID-19aren eragin ekonomikoari erantzuteko premiazko tributu-neurriak onartzen dituena, honako erabaki hauek hartu dituela:

• UDAL-ZERGA ETA TASEN KOBRANTZA ETETEA, MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE DEKRETUAK EZARRITAKO ALARMA-EGOERAK INDARRA GALDU ARTE.
• UDAL ZERGA ETA TASEN ZERGA ERROLDEN ONARPENA ETETEA 2020KO EKAINAREN 1ERA ARTE.

Eta hori publiko egiten da, denek jakin dezaten.

Alegría-Dulantzin, 2020 apirilaren 7a
ALKATEA

Izpta: Joseba Koldo Garitagoitia Odria