Iragarkia ALEGRÍA-DULANTZIKO FORTALEZA KALEA ERABERRITZEKO lanen


2019ko abenduaren 18ko Gobernu Batzordearen akordio bidez, ALEGRÍA-DULANTZIKO FORTALEZA KALEA ERABERRITZEKO lanen kontratua esleitu zen, eta argitara eman zen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 154. artikuluan jasotako ondorioak izan ditzan.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala.
b) Espediente-zenbakia: 43/2019.
c) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.eus eta www.contratación.euskadi.eus.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu-mota: obrak.
b) Xedearen deskribapena: Alegría-Dulantziko Fortaleza kalearen eraberritzea.
c) CPV: 45200000-9
d) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko modua: kontratugilearen profila, 2019ko azaroaren 21a.

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetza: presazkoa.
b) Prozedura: irekia.

4. Esleipenaren oinarrizko aurrekontua.

Kontratuaren gehieneko prezioa: 55.234,06 euro, gehi % 21eko BEZa: 11.599,15 euro.

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleipen-data: 2019ko abenduaren 18a.
b) Kontratista: PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A.
d) Esleipen-zenbatekoa: 51.912,20 euro. % 21eko BEZa: 10.901,56 euro.

Alegría-Dulantzin, 2019ko abenduaren 19an
ALKATEA

Joseba Koldo Garitagoitia Odria