Iragarkia BELAR ARTIFIZIALEKO FUTBOL-ZELAIRAKO BAKARRIK GARBITU EZINEZKO MODULU ANIZKUNEKO KOMUN HORNIDURARAKO


2019ko azaroaren 6ko Gobernu Batzordearen akordio bidez, BELAR ARTIFIZIALEKO FUTBOL-ZELAIRAKO BAKARRIK GARBITU EZINEZKO MODULU ANIZKUNEKO KOMUN HORNIDURARAKO kontratua esleitu zen, eta argitara eman zen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 154. artikuluan jasotako ondorioak izan ditzan.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala.
b) Espediente-zenbakia: 33/2019.
c) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.eus eta www.contratación.euskadi.eus.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu-mota: hornidurak.
b) Xedearen deskribapena: belar artifizialeko futbol-zelairako bakarrik garbitu ezinezko modulu anizkuneko komun hornidura.
c) CPV: 44211000-2 eta 44211000-3.
d) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko modua: kontratugilearen profila, 2019ko urriaren 14an.

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetza: premiazkoa.
b) Prozedura: irekia.

4. Esleipenaren oinarrizko aurrekontua.

Kontratuaren gehieneko prezioa: 39.000 euro, % 21eko BEZa: 8.190 euro.

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleipen-data: 2019ko azaroaren 6an.
b) Kontratista: PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBANO, S.A.U.
d) Esleipen-zenbatekoa: 37.950 euro. % 21eko BEZa: 7.969,50 euro.

Alegría-Dulantzin, 2019ko azaroaren 21an
ALKATEA

Joseba Koldo Garitagoitia Odria