IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2019ko IRAILAREN 4an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) EGOKIA BALITZ, 2019KO EKAINAREN 24EAN ETA UZTAILAREN 17AN BURUTUTAKO BILKUREN AKTAK ONARTZEA.
2) ARABAKO FORU ALDUNDIKO GIZARTE ZERBITZUEN SAILAREN ETA ALEGRÍA-DULANTZI, BARRUNDIA, BURGELU E IRURAIZ-GAUNAKO UDALEN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENAREN LUZAPENA, ALEGRÍA-DULANTZIN KOKATUTAKO EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROAREN KUDEAKETA ETA MANTENURAKO.
3) EUSKARALDIA 2019-2020 PROPOSAMENA.
4) EUSKAL AUTONOMÍA ERKIDEGOARI ZUZENDUTAKO IDATZIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTU AHAL IZATEKO LANKIDETZA HITZARMENA.
5) ALDAKETA KLIMATIKOAREN INGURUKO EH BILDUREN MOZIA.
6) SAN VÍCTOR JUBILATUEN ELKARTEARI ZUZENDUTAKO DIRU-LAGUNTZA IZENDUNA.
7) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN ETA EGINIKO AKORDIOEN BERRI EMAN.
8) GALDE/ESKEAK.

GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.