Iragarkia. UDALERRIKO BIDE PUBLIKOAK GARBITZEKO ERRATZ-MAKINA XURGATZAILEAREN HORNIKETA


2019ko abuztuaren 7ko Gobernu Batzordeak erabaki zuen, UDALERRIKO BIDE PUBLIKOAK GARBITZEKO ERRATZ-MAKINA XURGATZAILEAREN HORNIKETA kontratua esleitzea, Sektore Publikoko Kontatuen Legearen Testu Bateginarekin bat etorriz argitaratuta, 3/2011ko Errege Dekretuaren bidez onartua, azaroaren 14koa.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala.
b) Espediente zenbakia: 20/2019.
c) Kontratatzailearen profilaren internet helbidea: www.alegria-dulantzi.eus eta www.contratación.euskadi.eus.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu mota: Horniketak
b) Xedearen deskripzioa: udalerriko bide publikoak garbitzeko erratz-makina xurgatzailearen horniketa.
c) CPV: 66114000.
d) Esleitze iragarkiaren argitaratzea: Kontratatzailearen profila, 2019ko uztailaren 9a

3. Izapidetza eta prozedura.

a) Izapidetza: premiazkoa.
b) Prozedura: irekia

4. Esleipenaren oinarrizko aurrekontua.

Kontratuaren gehienezko prezioa: 112.857,12 euro, % 21eko BEZA: 23.700 euro.

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleitze data: 2019ko abuztuaren 7an.
b) Kontratista: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
d) Esleitzearen zenbatekoa: 106.101,60 euro. % 21eko BEZA: 22.281,34 euro.

Alegría-Dulantzin, 2019ko abuztuaren 16an
JARDUNEKO ALKATEA

Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina