Iragarkia. Musika Eskola


Udal honek, 2019ko apirilaren 11n egindako ohiko bilkuran, hasierako onespena ematea erabaki zuen zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik kobratu beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren aldaketari, MUSIKA ESKOLARI buruzkoari.