IRAGARKIA. JEZa, 2109koa, ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea


IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN zergadun guztien jakinean jartzen da, iragarpen honen argitalpen egunetik hasita jarraian aipatzen diren lekuetan aipatu zergan ZERGADUNEN MATRIKULA agerian agertzen dela:

Bakoitzaren Udaletxean: udal eremuko kuotak.

Zergadunek bere eskubidearentzat komenigarriak iruditzen zaizkien alegazioak egin ahal izango dute bera jendaurrean jarritako egunetik hasita kontatutako 15 lanegunetan, zergaren organo kudeatzailearen aurrean edo bestela Arabako Lege eta Administrazio Erakundearen aurrean.

Alegria-Dulantzin, 2019ko uztailaren 5an
ALKATEAIzp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria