IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2019ko APIRILAREN 11n
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) ONARTU, HALA BADAGOKIO, 2019KO MARTXOAREN 7KO, SAIOETAKO AKTA.
2) F.L.A.G.-REKIN SINATURIKO HIRIGINTZA-HITZARMENAREN ALDAKETA.
3) MUSIKA-ESKOLARI DAGOKIONEZ ZERBITZU PUBLIKOAK EMATEAGATIKO ETA ADMINISTRAZIO-JARDUERAK EGITEAGATIKO TASAREN ZERGA-ORDENANTZA ARAUTZAILEAREN ALDAKETA.
4) ARABAKO FORU ALDUNDIAREN, DULANTZIKO UDALAREN ETA ARABAKO UR PARTZUERGOAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA DULANTZIN EDATEKO URAREN BILTEGI BERRIA ERAIKITZEKO ETA EGUNGOA ERAISTEKO.
5) ZIGORREN EZARPENA ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. ENPRESARI “ALEGRIA-DULANTZIKO DULANTZI KALKO URBANIZAZIOA” OBRAK GAUZATZEKO EPEA EZ BETETZEAGATIK.
6) 2019KO URTARRILAREN 1EAN JASOTA ZEUDEN BIZTANLERIA-KOPURUEN ONARPENA.
7) “AHT-rik EZ! LAUTADA” PLATAFORMAREN MOZIOA ABIADURA HANDIKO TRENAREN (AHT) KONTRA.
8) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN ETA EGINIKO AKORDIOEN BERRI EMAN.
9) GALDE/ESKEAK.

GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.
Alegría-Dulantzin, 2019ko apirilaren 5ean/En Alegría-Dulantzi, a 5 de abril de 2019
ALKATEAK/EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.