IRAGARKIA. Hauteskunde Orokorrak


129/2019 zenbakiko Errege Dekretuak onetsitako Hauteskunde Orokorrak deialdia ikusita, eta Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege Organikoaren ekainaren 19ko 5/1985 Legearen 26. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita, Udalbatza honek jendaurrean egingo duen zozketa publikoko izendapenen ekitaldia deitu du. Zozketa hori udalerri honetan dauden 4 mahaietako lehendakariaren eta batzordekideen sekzioan erroldatutako pertsonen artean egingo da, 2019ko apirilaren 1ean, 13:00etan, Udalaren osoko bilkuren aretoan.

Alegría-Dulantzin, 2019ko maiatzaren 27an
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria