Iragarkia UDAL-ERAIKINETAKO IGOGAILUEN MANTENTZE-LANAK ETA LAGUNTZA TEKNIKOA


Gobernu Batzordeak, 2019ko martxoaren 5ean egindako akordioaren bidez, “UDAL-ERAIKINETAKO IGOGAILUEN MANTENTZE-LANAK ETA LAGUNTZA TEKNIKOA” zerbitzu-kontratua esleitu zuen, bai eta haren formalizazioa argitaratzeko erabakia hartu ere, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 154. artikuluak xedatutako ondorioetarako.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Alegria-Dulantziko Udala.
b) Espediente-zenbakia: 15/2018.
c) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.eus eta www.contratación.euskadi.eus.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu-mota: zerbitzuak.
b) Xedearen deskribapena: Udal-eraikinetako igogailuen mantentze-lanak eta laguntza teknikoa.
c) CPV: 507500007.
d) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko bidea: kontratatzailearen profila, 2018ko ekainaren 27an.

3. Izapidetza eta prozedura.

a) Izapidetza: ohikoa.
b) Prozedura: irekia eta sinplifikatua.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

Kontratuaren gehieneko prezioa: 11.603,52 euro. % 21eko BEZa: 2.436,74 euro, bi urteengatik.

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleitze-data: 2019ko martxoaren 5a.
b) Kontratista: ORONA, S. COOP.
d) Esleitzearen zenbatekoa: 9.515,04 euro. % 21eko BEZa: 1.998,16 euro, bi urteengatik.

Alegria-Dulantzin, 2019ko martxoaren 13an
ALKATEA

Joseba Koldo Garitagoitia Odria