Iragarkia


Lorezaintza-, garbiketa- eta mantentze-lanetarako langileak aldi baterako kontratatzeko lan-poltsa sortzeko Epaimahaia bilduta, eta ariketako probak bukatuta eta lehiaketa-fasea baloratuta, ondokoa ebatzi du:

LEHENIK.- Eskuraturiko puntuazioak argitaratzea:

GAINDITUAK, 1. Hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta:
OPOSICIÓN CONCURSO
Nº DNI EXAMEN FORMACIÓN EXP. LABORAL TOTAL
1 11909168K 10,00 2,00 2,00 14,00
2 16270627J 10,00 0,35 0,00 10,35
3 16290616S 7,00 1,00 2,00 10,00
4 16295394D 5,00 2,00 1,95 8,95
5 16267965L 6,00 0,70 2,00 8,70
6 44679030N 7,00 0,00 0,00 7,00
7 72728419G 5,00 1,75 0,00 6,75
8 16272866K 6,00 0,00 0,00 6,00
9 72725865A 5,00 0,35 0,00 5,35


GAINDITUAK, 1. Hizkuntza-eskakizuna egiaztatu gabe:
OPOSICIÓN CONCURSO
Nº DNI EXAMEN FORMACIÓN EXP. LABORAL TOTAL
1 72734957X 8,00 0,70 2,00 10,70
2 72731430W 5,00 1,60 0,00 6,60
3 72448850T 6,00 0,00 0,00 6,00


BIGARRENIK.- Hautagaiek 2018ko abenduaren 28ko 14:00etara bitarteko epea izango dute argitaratutako emaitzei dagokienez egoki deritzeten erreklamazioak aurkezteko.

Alegria-Dulantzin, 2018ko abenduaren 19ean
EPAIMAHAIBURUA


Fdo.: Vanessa Domínguez Casal