IRAGARKIA. HAUR ETA GAZTEEN AISIALDIRAKO UDAL ZERBITZUAREN DINAMIZAZIOA


2017ko urriaren 11ko Gobernu Batzordearen akordio bidez, “HAUR ETA GAZTEEN AISIALDIRAKO UDAL ZERBITZUAREN DINAMIZAZIOA” kontratua esleitu zen, eta haren formalizazioa argitaratu zen azaroaren 14ko Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 154. artikuluan jasotako ondorioetarako.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Alegria-Dulantziko Udala.
b) Espediente-zenbakia: 34/2017.
c) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.eus eta www.euskadi.eus.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu-mota: zerbitzuak.
b) Xedearen deskribapena: “Haur eta gazteen aisialdirako udal-zerbitzuaren dinamizazioa”.
c) CPV (nomenklatura-erreferentzia): 853220000-2.
d) Lizitazio-iragarkiaren argitalpena: ALHAO, 2017ko abuztuaren 16a.

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetzea: arrunta.
b) Prozedura: irekia, eskaintza ekonomiko onuragarriena, hainbat esleipen-irizpiderekin.

4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua.

Orduko prezioa: 23 euro gehi 2,3 euro (BEZ).

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleipen-data: 2017ko urriaren 11.
b) Kontratista: Kulturbide Gestión Sociocultural, S.L.
d) Esleipenaren zenbatekoa: Orduko prezioa: 22,77 euro gehi 2,27 euro (BEZ).

Alegria-Dulantzin, 2017ko urriaren 13an
ALKATEA

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria