IRAGARKIA. 2017 EKITALDIAN ALEGRIA-DULANTZIKO LANGABEEN GARRAIO GASTUA FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK


2017ko ekainaren 1eko ohiko saioan, 2017. URTEAN ALEGRIA-DULANTZIN PROIEKTU SOZIALEN GARAPENA FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO DEIALDIA ETA HURA ARAUTUKO DUTEN OINARRIAK onartu ziren.

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1. artikuluan ezarritakoaren arabera, argitara ematen dira, denek izan dezaten haien berri.

2017 EKITALDIAN ALEGRIA-DULANTZIKO LANGABEEN GARRAIO GASTUA FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK