IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA ARRUNTERA. 2017ko MAIATZAREN 4an


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2017ko MAIATZAREN 4an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00


GAI-ZERRENDA

1) EGUNEKO LANDA ZENTROAREN MANTENTZE-KUDEAKETARAKO ARABAKO FORU ALDUNDIKO GIZARTE ZERBITZUEN ETA ALEGRIA-DULANTZI, BARRUNDIA, BURGELU ETA IRURAIZ-GAUNAKO UDALEN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENAREN LUZATZEA.
2) ABANDONATUTAKO TXAKURRAK JASOTZEKO KUDEAKETA-AGINDUA. ARABAKO FORU ALDUNDIA
3) 2017KO URTARRILAREN 1EKO POPULAZIO KOPURUAK ONARTZEA
4) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN ETA EGINIKO AKORDIOEN BERRI EMAN.
5) GALDE-ESKEAK.


GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Alegría-Dulantzin, 2017ko apirilaren 27an/En Alegría-Dulantzi, a 27 de abril de 2017
ALKATEAK/EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.