Iragarkia. IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


IRAGARKIA
BILKURA-DEIALDIA

INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2017ko APIRILAREN 6an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) ONARTU, HALA BADAGOKIO, 2017KO OTSAILAREN 9KO ETA 23KO SAIOETAKO AKTAK.
2) ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ESKARIA ARABARRI, S.A. SOZIETATE PUBLIKOAREN AKZIOAK ESKUALDATZEKO.
3) INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L. ENPRESAREN KONTRA HASITAKO ZEHAPEN ESPEDIENTEA ONDORIORIK GABE UZTEA.
4) ADIERAZPEN INSTITUZIONALA: MARTXOAK 8 - EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA.
5) EH BILDU-REN MOZIOA: “GERNIKA GERNIKARA”.
6) POLIGONOKO 60. ETA 61. LURSAILAK DESJABETZEKO ESPEDIENTEA.
7) LANPOSTUEN ZERRENDAREN ALDAKETA, HIZKUNTZ ESKAKIZUNEI DAGOKIENEZ (DERRIGORTASUN DATAK).
8) IDAZKARI-KONTU HARTZAILE LANPOSTUAREN HORNIDURA.
9) ARABAKO FORU ALDUNDIKO GIZARTE ZERBITZUEN SAILAREN ETA ALEGRIA-DULANTZIKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENAREN LUZAPENA, INGURUNE ZABALEAN GIZARTE ETA HEZKUNTZA ARLOETAN ESKU HARTZEKO PROGRAMAREN GARAPENERAKO.
10) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN ETA EGINIKO AKORDIOEN BERRI EMAN.
11) DTI/AIA-KO ZINEGOTZI VANESA CALLEJO GONZÁLEZ ANDREAREN DIMISIOA.
12) GALDE-ESKEAK.


GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Alegría-Dulantzin, 2017ko apirilaren 3an/En Alegría-Dulantzi, a 3 de abril de 2017
ALKATEAK/EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.