IRAGARKIA


UDAL ERAIKIN ETA INSTALAZIOEN ARDURADUNAK ALDI BATERAKO KONTRATATZEKO LAN-POLTSA OSATZEKO eskaerak aurkezteko epea amaituta, 2016ko apirilaren 21eko Gobernu Batzordeak honakoa erabaki zuen:1ª.- Udal eraikin eta instalazioen arduradunak aldi baterako kontratatzeko lan-poltsa osatzeko hautaketa prozesuan honako eskaerak onartzea:


1) 16.290.616-S
2) 16.280.145-D
3) 16.272.675-Z
4) 72.750.392-N
5) 16.285.553-N
6) 72.754.840-K
7) 16.270.627-J
8) 72.715.880-T
9) 16.264.147-L
10) 72.743.676-N
11) 72.571.295-Q
12) 72.757.819-X
13) 18.593.494-H


2ª..- Udal eraikin eta instalazioen arduradunak aldi baterako kontratatzeko lan-poltsa osatzeko hautaketa prozesuan honako eskaerak ez onartzea:

BATERE EZ


3ª..- 5 egun baliodunen epea ematea, erreklamazioak egin ahal izateko eta behin betiko zerrenda moduan onartu ahal izateko.

Guztiok jakin dezaten argitaratzen da.Alegría-Dulantzin, 2016ko irailaren 19an/Alegría-Dulantzi, a 19 de septiembre de 2016
ALKATEAK / EL ALCALDE

Fdo./Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria