ESLEIPEN IRAGARKIA


ALHAOn (46. zenbakia) 2016ko apirilaren 25ean argitaraturiko esleipen iragarkian, “Alegria-Dulantziko eta Egiletako kanpoko argiteriaren instalazioa berritzeko”, akats bat aurkitu dela-eta, ondoko zuzenketa egin behar da:

ONDOKOA DIOEN TOKIAN:

51 - 45,50
Puntuazioa = _________________
(Beherapena - 4,50)

HAUXE ESAN BEHAR DU:

45,50
Puntuazioa = 51 - __________________
(Beherapena - 4,50)

Eskaintzak aurkezteko epemuga bera da: 2016ko maiatzaren 23ko 14:00ak arte.

Alegria-Dulantzin, 2016ko maiatzaren 10ean
ALKATEA

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria