INDARREKO ORDENANTZA FISKALAK


  • ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAREN ETA ADMINISTRAZIO JARDUEREN TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA
  • Ur hornidura eta saneamendu zerbitzua emateagatik kobratu beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantza
  • ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK EMATEAGATIK KOBRATU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA
  • ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
  • HILETA ZERBITZUAK ETA UDAL HILERRIETAKO JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATUA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
  • HIRI LURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
  • JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
  • TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
  • ZERGA ORDENANTZA, HIRI HONDAKIN SOLIDOAK BILTZEKO ZERBITZUA, GARBIGUNEKO ZERBITZUA ETA IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEKO ZERBITZUA JASOTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA