INDARREKO ORDENANTZA EZ FISKALAK


  • UDALERRIAN NEKAZARITZAKO HONDAKINEN ERABILERA
  • salmenta ibiltaria
  • JABARI EDOTA ERABILERA PUBLIKOKO LEKUETAN TERRAZAK
  • ERAIKUNTZAREN ALORREKO ARAU OROKORRAK
  • BIDE-GARBIKETAKO ORDENANTZA
  • HILETA ZIBILEN UDAL ORDENANTZA
  • HARRERA ZIBILAK EDO ONGIETORRI EKITALDIAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
  • AURRETIKO JAKINARAZPEN ETA DEKLARAZIO ARDURATSUAREN MENDEKO OBREN UDAL ORDENANTZA ARAUTZAILEA
  • KIROLA, EUSKARA, KULTURA ETA GIZARTE EKINTZA ARLOAN DIRU LAGUNTZAK EMATEKO BERARIAZKO ORDENANTZA
  • ANIMALIAK EDUKITZEARI BURUZKO ORDENANTZA