IRAGARKIA. UR HORNIDURA ETA SANEAMENDU ZERBITZUA EMATEAGATIK KOBRATU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA