UDAL AGUAZIL LANPOSTURAKO HAUTATUTAKO IZANGAIAREN BEHIN BETIKO ZERRENDAREN IRAGARKIA


Behin behineko zerrendaren inguruan erreklamaziorik aurkeztu ez denez, kalifikazio-epaimahaiak izangaiaren behin-behineko zerrenda behin betiko egiten du.

Halaber, oinarrien 9. puntuarekin bat etorriz , hautatutako izangaiaren behin-behineko zerrendari erreklamaziorik egin ez zaionez, Alkateari igorriko zaio izendatze proposamena egin dezan.

HAUTATUTAKO IZANGAIAREN BEHIN BETIKO ZERRENDA
ABIZENAK IZENA
ÁLVAREZ LAVÍN PATRICIA

Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Alkateari; horretarako, hilabete izango da, jakinarazpen hau Alegria-Dulantziko Udaleko iragarki-taulan eta web orrian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107. eta 114.2 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz.

Alegría-Dulantzin, 2015eko ekainaren 8an
EPAIMAHAIAREN LEHENDAKARIA

Izptua.: Mª Jesús Calvo Cabezón