IRAGARKIA. LURGORRI KALEA URBANIZATZEKO 1. FASEA (UDAL PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN AL-27)


Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L.-ko Administrazio Kontseiluaren 2015eko maiatzaren 14ko akordio bidez, ?LURGORRI KALEA URBANIZATZEKO 1. FASEA (UDAL PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN AL-27)? obra-kontratua esleitu zen, eta haren formalizazioa argitaratu azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 154. artikuluak jasotako ondorioetarako.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L.
b) Espediente-zenbakia: 1/2015
c) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi.net eta www.euskadi.net

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu-mota: obrak
b) Xedearen deskribapena: ?LURGORRI KALEA URBANIZATZEKO 1. FASEA (UDAL PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN AL-27)?
c) Kontratugilearen Aldizkaria eta Profila; esleipen-iragarkiaren argitalpen-data: 2015eko martxoak 18

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetzea: arrunta
b) Prozedura: irekia, eskaintza ekonomiko onuragarriena, hainbat esleipen-irizpide

4. Oinarrizko esleipen-prezioa.

Zenbateko garbia: 401.599,68 ? eta 84.335,93 ? (BEZ). Guztirako zenbatekoa: 485.935,61 ?.

5. Kontratuaren formalizazioa.

a) Esleipen-data: 2015eko maiatzak 14
b) Kontratista: PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A.U.
d) Esleipen-zenbatekoa: Zenbateko garbia: 399.792,48 ? eta 83.956,42 ? (BEZ).
Guztirako zenbatekoa: 483.748,90 ?.

Alegria-Dulantzin, 2015eko maiatzaren 20an
ALKATEA

Joseba Koldo Garitagoitia Odria