IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2015eko MAIATZAREN 21ean
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) 2014KO ABENDUAREN 18KO UDALAREN AKORDIO BIDEZ JENDAURREAN JARRITAKO AURRERAPEN AGIRIKO IRZPIDEEN, XEDEEN ETA IRTENBIDEEN ONARPENA, DAGOZKION ALDAKETAK ETA ZUZENKETAK EGINDA.
2) ONDASUN ETA INTERESEN AITORPEN EREDUA.
3) ONARTU 2015.URTEAN KIROLA, EUSKARA, KULTURA ETA GIZARTE EKINTZA ARLOETAN DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO OINARRIAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.