IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2015eko MAIATZAREN 7an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) BARATZE EKOLOGIKOEN KUDEAKETARAKO ARAUDIA ETA HORIEK EMATEKO TASEN ZERGA ORDENANTZA ARAUTZAILEA.
2) MAILEGUEN BIRFINANTZAKETA.
3) II. BERDINTASUN PLANA.
4) FERMÍN LÓPEZ DE ABERASTURI GASTAMINZA JAUNAREKIN IZENPETURIKO HITZARMENARI ERANTSITAKO ERANSKINA.
5) ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN IZENPETU BEHARREKO HITZARMENA EGUNEKO ARRETA ZENTROA MANTENTZEKO.
6) ?AIARAKO ANDRE MARIA KALEKO AZPIEGITUREN BERRIKUNTZA ETA ZOLADURA? LANEN ZORTZIGARREN OBRA ZIURTAPENA.
7) ?UDAL ERAIKINEN GARBIKETA? ZERBITZU KONTRATUAREN LIZITAZIOAREN ESLEIPENA.
8) BIZTANLEEN UDAL ERROLDAKO BIZTANLE KOPURUA 2014KO ABENDUAREN 31N.
9) UDAL HONEK IRTEERA KONTAGAILUAREN IRAKURKETA OKERRAGATIK EGINIKO ERREKLAMAZIOA GAITZESTEN DUEN LAUTADA - ELGEAKO MENDIZERRAKO UR PATZUERGOAREN AKORDIOAREN KONTRAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOAREN EZARPENA.
10) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
11) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Dulantzin, 2015eko maiatzaren 4an / En Alegría-Dulantzi, a 4 de mayo de 2015
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.