IRAGARKIA. ALEGRIA-DULANTZIKO SAN BLAS KALEKO 7.EAN KOKATURIKO ADINEKOENTZAKO EGUNEKO LANDA ZENTROAREN ERABILTZAILEEN ARRETA ETA FUNTZIONAMENDUA


2015eko apirilaren 22ko Tokiko Gobernu Batzordearen akordio bidez, ALEGRIA-DULANTZIKO SAN BLAS KALEKO 7.EAN KOKATURIKO ADINEKOENTZAKO EGUNEKO LANDA ZENTROAREN ERABILTZAILEEN ARRETA ETA FUNTZIONAMENDUA kontratua esleitu zen, eta formalizazioa argitaratu egin zen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 154. artikuluak jasotako ondorioetarako.

1.- Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Alegria-Dulantziko Udala.
b) Espediente-zenbakia: 5/2015.
c) Kontratugilearen profilaren helbidea Interneten: www.euskadi.net eta www.alegria-dulantzi.net.

2.- Kontratuaren xedea:

a) Mota: zerbitzuak.
b) Deskribapena: ALEGRIA-DULANTZIKO SAN BLAS KALEKO 7.EAN KOKATURIKO ADINEKOENTZAKO EGUNEKO LANDA ZENTROAREN ERABILTZAILEEN ARRETA ETA FUNTZIONAMENDUA.
c) CPV (Nomenklatura-erreferentzia): 85311100-3.
d) Esleipen-iragarkia argitaratzeko bitartekoa: ALHAO, Eusko Jaurlaritzaren kontratugilearen profila eta kontratazio-organoarena.
e) Esleipen-iragarkiaren argitaratze-data: ALHAO, 2015eko martxoaren 25ekoa.

3.- Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: arrunta.
b) Prozedura: irekia, eskaintza ekonomiko onuragarriena, hainbat esleipen-irizpide.

4.- Oinarrizko esleipen-aurrekontua:

22 euro orduan gehi 0,88 euro orduan, BEZi dagozkionak.
Ondoko gastu-mugarekin:
Zenbateko garbia: 152.328,80 euro. BEZ, %4: 6.093,15 euro.
Guztirako zenbatekoa: 158.421,95 euro 4 urteengatik.

5.- Kontratuaren formalizazioa:

a) Esleipen-data: 2015eko apirilaren 22a.
b) Kontratuaren formalizazio-data: 2015eko apirilaren 30a.
c) Kontratista: SIRIMIRI SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L.
d) Esleipen-zenbatekoa edo kanona:
22 euro orduan gehi 0,88 euro orduan, BEZi dagozkionak.
Ondoko gastu-mugarekin:
Zenbateko garbia: 152.328,80 euro. BEZ, %4: 6.093,15 euro.
Guztirako zenbatekoa: 158.421,95 euro 4 urteengatik.

Alegria-Dulantzin, 2015eko apirilaren 23an.
ALKATEA
Joseba Koldo Garitagoitia Odria