IRAGARKIA. BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:


Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2015eko APIRILAREN 23an
Lehen deialdiaren ardua: 19:30


GAI-ZERRENDA

1) 2015 UDAL-AURREKONTUA.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Dulantzin, 2015eko apirilaren 20an / Alegría-Dulantzi, a 20 de abril de 2015
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.