Iragarkia. HAUTESLE ERROLDA


HAUTESKUNDE-ARAUBIDE OROKORRAREN LEGE ORGANIKOAREN ETA 2015ERAKO
UDAL HAUSTENKUNDEEN
ARAUTEGIEK DIOTENAREKIN BAT ETORRIZ, HAUTESLE ERROLDA JENDEAURREN JARRIKO DA APIRILAREN 6TIK 13RA, BIAK BARNE.

GUZTIOK JAKIN DEZATEN ARGITARATZEN DA

Alegria-Dulantzin, 2015eko apirilaren 1an / En Alegría-Dulantzi, a 1 de abril de 2015

ALKATEAK / EL ALCALDE

Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.