IRAGARKIA. JARDUNEKO ALKATE


2015eko martxoaren 16ko Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3 artikuluan xedaturikoaren arabera, ZACARIAS MARTÍN ÁLVEZ JAUNA, 1. Alkateordea, JARDUNEKO ALKATE izendatzen da; izan ere, osasun-arrazoiak tarteko, alkateak ezingo ditu bere karguaren berariazko funtzioak bete. Izendapen horren ondorioak 2015EKO MARTXOAREN 17TIK 2015EKO MARTXOAREN 22RA, BIAK BARNE, gauzatuko dira

Guztiek jakin dezaten argitaratzen dena.

Alegria-Dulantzin, 2015eko martxoaren 16an/Alegría-Dulantzi, a 16 de marzo de 2015
IDAZKARIA/LA SECRETARIAIzp./Fdo.: Mª Jesús Calvo Cabezón