AGUAZIL LANPOSTUA BETETZEKO OPOSIZIOKO HIRUGARREN ARIKETARAKO, HIZKUNTZA ESKAKIZUNA EGIAZTATZEARENA, DEIALDIRAKO IRAGARKIA


AGUAZIL lanpostua betetzeko oposizioko bigarren ariketako probak amaituta, ondorengo oposiziogileak HIRUGARREN ARIKETA egitera, 2 HE egiaztatzekoa hain zuzen ere, deitzen ditugu .

ATXAERANDIO ALESANCO, MARTA
PÉREZ DE UNZUETA MARTÍNEZ DE ALEGRÍA, IVAN
PÁJARO MENDOZA, RAFAEL HENRIQUE

Azterketa 2015eko martxoaren 12an goizeko 9:30ean UNED eraikinean Vitoria-Gasteizko Pedro Asúa kaleko 2. zenbakian kokatutakoa, burutoko da.

Alegría-Dulantzin, 2015eko martxoaren 10ean
EPAIMAHAIKO LEHENDAKARIA

Mª Jesús Calvo Cabezón