IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2015eko MARTXOAREN 5an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) KREDITU GEHIGARRIARI BURUZKO ESPEDIENTEA: 1/2015.
2) ARABAKO FORU ALDUNDIAREN KONTRAKO ONDARE ERREKLAMAZIOA 2008 ETA 2009 URTEETAN OHZ-REN ITZULKETAN SORTURIKO GASTUAK DIRELA ETA.
3) 2015EKO OTSAILAREN 25EKO GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIOAREN BERRESPENA, LAUTADA ? ELGEA MENDIZERRAKO UR PATZUERGOAK UR HORNIDURARAKO ZERBITZUEN ESKUALDAKETARI DAGOKIONEZ HELEGILEAK EGINIKO ERREKERIMENDUA GAITZESTEN DUEN 2015EKO URTARRILAREN 15EKO AKORDIOAREN KONTRA JARRITAKO 41/2015-B ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOAN AZALTZEKO.
4) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
5) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Dulantzin, 2015eko martxoaren 2an / En Alegría-Dulantzi, a 2 de marzo de 2015
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.