IRAGARKIA.


2015eko urtarrilaren 22ko Osoko Bilkuraren akordio bidez, UDAL ERAIKINEN GARIKETARAKO kontratua esleitu zen, eta kontratuaren formalizazioa argitaratu azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 154. artikuluan jasotako ondorioetarako.

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Alegria-Dulantziko Udala
b) Espediente-zenbakia: 93/2014
c) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.alegria-dulantzi eta www.euskadi.net

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: zerbitzuak
b) Xedearen deskribapena: UDAL ERAIKINEN GARBIKETA
c) CPV (Nomenklatura-erreferentzia): 90919000
d) Esleipen-iragarkiaren argitalpen-modua: Europako Batasunaren Aldizkaria 2014ko irailaren 25ean eta ALHAO 2014ko urriaren 6an.

3. Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: arrunta
b) Prozedura: irekia
c) Esleipen-irizpideak: hainbat esleipen-irizpide

4. Esleipenaren oinarrizko aurrekontua:

a) Zenbateko garbia: 495.562,28 euro eta 104.068,08 euro BEZi dagozkionak
b) Guztirakoa: 599.630,36 euro

5. Kontratuaren formalizazioa:

a) Esleipen-data: 2015eko urtarrilak 22
b) Kontratista: LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A.
c) Esleipenaren zenbatekoa edo kanona:
- Zenbateko garbia: 470.779,71 euro eta 98.863,74 euro BEZi dagozkionak
- Guztirakoa: 569.643,45 euro

Alegría-Dulantzin, 2015eko urtarrilaren 26an/En Alegría-Dulantzi, a 26 de enero de 2015
ALKATEA/EL ALCALDE

Izp/Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria