IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:


Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2015eko URTARRILAREN 22an
Lehen deialdiaren ardua: 19:30


GAI-ZERRENDA


1) CAJA RURAL DE NAVARRARI LEASING BIDEZ EGINIKO ESKORGA JASOTZAILE HORNIDURAREN ESLEIPENA.
2) UDAL ERAIKINEN GARBIKETA ZERBITZUEN KONTRATUAREN ESLEIPENA.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Dulantzin, 2015eko urtarrilaren 19an / Alegría-Dulantzi, a 19 de enero de 2015
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.