BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:


Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2015eko URTARRILAREN 15ean
Lehen deialdiaren ardua: 19:30


GAI-ZERRENDA

1) ?UDAL ERAIKINAK GARBITZEKO? ZERBITZUEN ESLEIPEN ESPEDIENTEA: PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L. ENPRESAREN KANPORAKETA ETA SAILKAPEN ETA ESLEIPEN PROPOSAMEN BERRIA.


GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Dulantzin, 2015eko urtarrilaren 12an / Alegría-Dulantzi, a 12 de enero de 2015
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.