IRAGARKIA. Onartzea udaleko aguazil plaza betetzeko izangai onartu eta baztertuen behin behineko Zerrenda


Gobernu Batzarrak, 2014ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki hau hartu zuen:

Amaitu da ondorengo plaza jabetzan betetzeko langileen hautaketa probetan onartuak
izateko eskaerak aurkezteko epea:

? Taldea: lanbide taldea
? Azpieskala: menpekoa
? Izena: udaleko aguazila
? Lanpostu hutsen kopurua: 1
? Hizkuntza eskakizuna: 2, 2014ko ekainaren 5eko derrigortasun datarekin.

Onartutako deialdiaren oinarriekin eta Gobernu Batzarrak 2014ko urriaren 1ean egindako deialdiarekin bat etorriz, eta martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuak, onartzen duenak Langileak Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura sartzea eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak betetzea eta lanbide-igoera erregulatzen duen Erregelamendu Orokorra, 20. artikuluan xedatutakoari eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarrienak, 21.1g) artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Bertaratutakoek, aho batez, honakoa erabaki dute:

1º. Izangai onartuen eta baztertuen zerrenda hau onartzea:

Izangai onartuen zerrenda:

Ginés Ruiz Gallego jauna
Patxi Martín Ruiz de Garibay jauna
Jon Ander Alzola Linares jauna
María Gochicoa Calzada andrea
Rubén García Balda jauna
Iñaki Gastaminza López de Maturana jauna
Beatriz Estivariz Saez de Vicuña andrea
Patricia Alvarez Lavin andrea
Sara González de Matauco López andrea
Rafael Henrique Pajaro Mendoza jauna
Jesús Larrañaga Bilbao jauna
Rubén Alemany Martín jauna
Gorka Blanco Mata jauna
Joana Salgado López Andrea
Ana Mari Díaz de Aranguiz Martínez de Arenaza andrea
Isaac Mardaras Arrue jauna
Diego Pérez Adrian jauna
Iván Pérez de Unzueta Martínez de Alegría jauna
Arantzazu Izaguirre Guerecaechevarria andrea
Eneko Parra Jorna jauna
Oier Aguinaco Muñoz jauna
Alberto Bragado Alvarez jauna
Imanol Verdes López jauna
María Isabel Galán Baranco andrea
Iñaki Vegas Luzuriaga jauna
María José Galán Baranco andrea
María Lujan Cordoba Sánchez-Camacho andrea
Joseba Ibañez Mimenza jauna
Aitzara Barrera Martínez de Marigorta andrea
Luis Alberto Torrado Morales jauna
Markel López de Aberasturi Albiztur jauna


Patxi Xabier Barrena Arambarri jauna
Jairo Díaz de Espada Saenz del Burgo jauna
Peio Gómez de Segura Pereda jauna
Gustavo Ceña Iñiguez de Heredia jauna
Jorge Morales Corrales jauna
Askoa Ramirez de la Peciña González de Lopidana andrea
Ainara Arrieta Ugarte andrea
Rubén Velez de Mendizabal Hernández jauna
Unai Arroyo Peña jauna
Kepa Landa Unanue jauna
Ainara López de Munain Aldeano andrea
Amaia Gutierrez Taboada andrea
Jose Manuel Bacete González jauna
Iban Astondoa Altuna jauna
Eneko Varona Pelegrin jauna
Iñaki Arruti Iraola jauna
Garbiñe Ruiz Noriega andrea
Vanesa Callejo González andrea
Marta Atxaerandio Alesando Andrea
Gonzalo Almaraz Valencia jauna
Elena López Lobón andrea
Bergoi Madernaz del Pozo jauna
Txomin Ondarre Diez jauna
Miguel Angel Martín León jauna
Jose Luis Ortiz González jauna
Héctor Domínguez Moro jauna
David López de Arbina ruiz de Eguino jauna
Jesús Herrán Boix jauna
Borja Sahagun Jiménez jauna
Alfredo del Caz Molpeceres jauna
Francisco Javier Morente Sánchez jauna
Javier Blazquez Fernández jauna
Estibaliz Martínez Ocio andrea
Miren Sorne Jiménez Hernández andrea
Leire Urretxu Ortego andrea
Asier Martínez Eguia jauna
Alexander Arrieta Vazquez jauna
Eduardo Fernández de Luko Landa jauna

Baztertuak:

? Natallia Shulha andrea, honako arrazoiengatik:
Ez du betetzen udaleko aguazil plaza bat (udal funtzionarioa) oposaketa sistema bidez betetzeko deialdiaren 4.1 oinarrian adierazitako betekizuna.

? Esmeralda Alvarez Ramos andrea
? Oscar Pereiro Viseda
? Rubén González Burguera
? Marta Lara Tejero andrea
? Angel Mª García García
? Ane Miren Landaribar Bedialauneta andrea
Hauexek dira arazoiak: ez betetzea deialdiaren 4.1.i oinarrian adierazitako betekizuna.

? Daniel Najdawi Arkocha
? Ruth Martínez de Antoñana Estibariz andrea
Eskaera epez kanpo aurkezteagatik.

2º. Baztertutako izangaiei hamar egun balioduneko epea dute, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera, erreklamazioak jartzeko edo baztertzea ekarri duten akatsak zuzentzeko.

3º. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda udaletxeko iragarki taulan argitaratzea.


4º. Ondorengo hauek izendatzea kasuan kasuko probak epaitzeko epaimahaikide:

? Lehendakari titularra: Mª Jesús Clavo Cabezón andrea
? Ordezko lehendakaria: Jose Ignacio Goenaga Sarralde jauna
? Kideak:
? Titularra: Marta Ramírez Gomez andrea
? Ordezkoa: Ana López de Lacalle Eziolaza andrea
? Titularra: María Pérez de la Peña andrea (Arabako Foru Aldundiaren izenean)
? Ordezkoa: Carlos Auzmendi Irastorza jauna (Arabako Foru Aldundiaren izenean)
? Titularra: Susana Gilabert García (poliziaren ikastegiaren izenean)
? Ordezkoa: Fernando Murguiondo Aizpurua
? Titularra: Susana Jauregialzo Arregi (euskara probak baloratzeko).
? Ordezkoa: Garbiñe Doval García (euskara probak baloratzeko)
? Idazkaria: Inmaculada Galerón Iglesias andrea
? Ordezkoa: Fernando Alonso Puente jauna.


Dulantzi, 2014ko abenduaren 18a


Alkatea Joseba Koldo Garitagoitia Odria