IRAGARKIA


Osoko Bilkurak, 2014ko abenduaren 11n eginiko saioan, SIDERÚRGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP, S.A. (STS) ENPRESARI URBANIZATU EZINEZKO LURZORUKO 1. POLIGONOKO 30, 31 ETA 32 LURSAILAK HODIAK BILTEGIRATZEKO BEHIN-BEHINEKO IZAERAZ ERABILTZEKO BAIMENA ematea onartu zuen.

37.1.c) artikuluan xedaturikoaren arabera argitaratzen dena, interesdunek alegazioak aurkeztu ahal izateko, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hogei eguneko epean.

Alegria-Dulantzin, 2014ko abenduaren 18an
ALKATEA

Joseba Koldo Garitagoitia Odria