IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:


Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2014ko ABENDUAREN 18an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00


GAI-ZERRENDA


1) HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAREN AURRERAPENA.
2) UDAL ERAIKINETARAKO GARBIKETA ZERBITZUAREN KONTRATUAREN ESLEIPENA.
3) ORGA JASOTZAILEA LEASING BIDEZ HORNITZEKO KONTRATUAREN SAILKAPENA ETA ESLEIPEN PROPOSAMENA.
4) HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK BILTZEKO ZERBITZUAREN KUDEAKETA.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Dulantzin, 2014ko abenduaren 15ean / Alegría-Dulantzi, a 15 de diciembre de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.