IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2014ko ABENDUAREN 11n
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) ONARTU, HALA BADAGOKIO, 2014KO AZAROAREN 6KO OHIKO SAIOKO AKTA.
2) BEHIN-BEHINEKO ERABILERETARAKO BAIMEN-ESPEDIENTEA SIDERÚRGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP, S.S (STS) ENPRESARI.
3) BERDINTASUN-TEKNIKARI.LANPOSTUA.
4) KONTU OROKORRA2013.
5) ?AIARAKO ANDRE MARIA KALEKO AZPIEGITUREN ETA ZOLADURAREN BERRIKUNTZA? LANEN HIRUGARREN OBRA-ZIURTAGIRIA.
6) ?UDAL-ERAIKINEN GARBIKETA? ZERBITZU-KONTRATUAREN SAILKAPENA ETA ESLEIPEN-PROPOSAMENA.
7) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZARRAK HARTUTAKO EBAZPENEN ETA ERABAKIEN BERRI EMATEA.
8) GALDERAK ETA ESKAERAK.

GUZTIOK JAKIN DZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.

Dulantzin, 2014ko abenduaren 5ean / En Alegría-Dulantzi, a 5 de diciembre de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.