IRAGARKIA.


Jendeari jakinarazten zaio Udal Aguazil lanposturako hautaketa prozesuan parte hartu ahal izateko eskabideak aurkezteko epea 2014ko azaroaren 24an amaituko dela, udal bulegoak larunbatetan itxita baitaude.

Guztiei jakinarazten zaizuena, jakinaren gainean egon zaitezten.

Alegria-Dulantzin, 2014ko urriaren 29an
ALKATEA

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria