IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:


Bilkura mota: BEREZIA
Data: 2014ko IRAILAREN 22an
Lehen deialdiaren ardua: 19:00


GAI-ZERRENDA


1) ?UDAL ERAIKINEN GARBIKETA? ZERBITZUEN KONTRATUA LEHIAKETARA ATERATZEKO ESPEDIENTEA.
2) UDALHITZ-EN MOLDAKETA, UDAL LANGILEEK ESZEDENTZIAZ GOZATZEKO ESKUBIDEARI DAGOKIONEZ.
3) ?AIALAKO ANDRE MARIA KALEAREN ZOLADURA ETA AZPIEGITUREN BERRITZEA? LANETAKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA ONARTZEA.


GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.


Dulantzin, 2014ko irailaren 18an / Alegría-Dulantzi, a 18 de septiembre de 2014
ALKATEAK / EL ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jn.